Welkom op onze website

LifeCreek.nl is een missionaire gemeenschap io. in Eindhoven die niet binnen de reguliere structuren/wegen van bestaande kerken werkt en precies datgene wil doen wat andere niet doen. Zij wil een geloofsgemeenschap zijn die sterk lijkt op de eerste gemeentes zoals beschreven in de Bijbel in het boek Handelingen. Daarbij zoekt LifeCreek juist naar ontmoetingen buiten de zondagse erediensten. LifeCreek wil geen concurrent zijn van bestaande kerken, maar gaten vullen die zijn ontstaan en op dit moment niet door de bestaande kerken worden opgepakt.  LifeCreek.nl is voorlopig onze “werknaam”. Deze naam is gekozen omdat LifeCreek zowel door Willow Creek als door LifeChurch uitgedaagd is om met dit initiatief aan de gang te gaan. LifeCreek is een samenstelsel van de namen van beide gemeentes. 

“Om mensen te bereiken die niemand anders bereikt, moet je dingen doen die niemand anders doet.” (Craig Groeschel, Senior Pastor Life.Church) Hieronder een korte presentatie van wie LifeCreek wil zijn, één op één de uitgangspunten van Life.Church.

Hier legt Craig Groeschel uit waarom dit belangrijk is en wat wij willen uitdragen. Het is in het Engels, indien nodig kan er een NL vertaling worden toegevoegd.

 

Wie zijn we ?

We zijn geestelijke, geïnspireerde medewerkers, geen spirituele consumenten. De kerk bestaat niet voor ons. Wij zijn onderdeel van die ene kerk (gemeenschap van Jezus Christus) en wij bestaan voor de wereld, zoals Christus Jezus ons heeft voorgedaan.

Wat doen we ?

Vanuit wie we zijn willen we een groeiende groep mensen zijn, die elkaar helpen, stimuleren en uitdagen om mensen met Jezus in contact te brengen. Dat willen we doen door hen te dienen. Ons verlangen is om bij te dragen aan Gods Koninkrijk. Ieder vanuit onze eigen gaven en talenten, op zijn of haar plek, vanuit volledige toewijding aan Jezus Christus.

Waarom doen we dat?

Excellentie eert God en inspireert mensen. We willen eer aan God brengen en Hem groot maken door het aanbieden van het beste van onszelf dat God in ons geplaatst heeft. Om die onvoorwaardelijke en levensreddende liefde van God door te geven aan mensen die dat nog niet weten. Zodat ook zij uiteindelijk toegewijd volgeling van Jezus Christus willen worden.

 Hoe doen we dat?

Door in contact te komen met mensen. Door de bouwen aan vriendschappen. En door te groeien in je relatie met God. We willen vooral DOEN en GETUIGEN! Niet alleen onder-zoeken, maar aan de gang gaan. Tenslotte willen we mensen toerusten om het beste uit zichzelf te halen en dat te geven om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen.

 geloof-in-god1

Iets voor jou?!?

Wil je meer weten over de inhoud van Lifecreek.nl en wat jij daarin kan betekenen? Meld je aan als deelnemer of als belangstellende. Wil je meewerken en onderdeel zijn van het kernteam, meld je juist dan ook aan. Alle input is welkom. Wij sluiten niemand uit. In het DNA van LifeCreek.nl zit de visie om gavengericht te willen zijn, dus iedereen inzetten op zijn/haar gaven. Mail naar info@lifecreek.nl of bel met: 06-40415958 en vraag naar Freek.